Εύβοια: Ερώτηση της Κ. Καζάνη για τον Κίνδυνο Απένταξης Επενδύσεων και οικονομικής καταστροφής από καθυστερήσεις στην χρηματοδότηση

Συνεχίζει τις παρεμβάσεις της η Κατερίνα Καζάνη στο κοινοβούλιο .Την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου, κατατέθηκε ερώτηση από το ΠΑΣΟΚ- Κιν. Αλ., προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κωστή Χατζηδάκη με θέμα: Καθυστέρηση ενδιάμεσων αιτημάτων πληρωμών Ιδιωτικών επενδύσεων Τομεακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία – ΕΠΑνΕΚ και Π.Ε.Π. Προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020,
Κίνδυνος Απένταξης Επενδύσεων και οικονομικής καταστροφής επενδυτών”.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του νομού Ευβοίας, όπου οι αιτήσεις ενδιαφέροντος είναι πολυάριθμες και, σε μεγάλο ποσοστό, τα εκκαθαρισμένα αιτήματα δεν έχουν εξοφληθεί. Η Εύβοια αποτελεί μάλιστα μια περίπτωση αυξημένης ανάγκης γρήγορης καταβολής των οφειλόμενων, καθώς οι κάτοικοι της, εκτός της οικονομικής και υγειονομικής κρίσης, βιώνουν τις καταστρεπτικές συνέπειες των πυρκαγιών του 2021 και των κακοκαιριών Daniel και Elias. Η επιχειρηματική ανάπτυξη της περιοχής θα βοηθήσει τόσο στην εν γένει οικονομική ανάπτυξη, όσο και στην επιστροφή της ευβοϊκής κοινωνίας σε ρυθμούς κανονικότητας

Στείλτε αυτό το άρθρο σε ένα φίλο!