Σκύρος: Δημοτική Αστυνομία αποκτά το νησί

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σκύρου ενέκρινε την υποβολή αιτήματος, σύμφωνα με τα ανωτέρω για πρόσληψη ενός ατόμου ειδικού ένστολου προσωπικού του κλάδου ΔΕ 23 δημοτικής αστυνομίας στο Δήμο Σκύρου και:
Τα κατά κατηγορία του κλάδου Δημοτικής Αστυνομίας τυπικά προσόντα διορισμού ορίζονται στο άρθρο 10 του ν.5003/2022.

Για όλες τις κατηγορίες (ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ), ως υποχρεωτικά πρόσθετα προσόντα διορισμού ορίζονται τα εξής:
α. Γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) στα αντικείμενα:
(αα) επεξεργασίας κειμένων,
(αβ) υπολογιστικών φύλλων και
(αγ) υπηρεσιών διαδικτύου,
β. η κατοχή άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας ή δίκυκλης μηχανής, πενήντα
(50) τουλάχιστον κυβικών εκατοστών, και
γ. η καλή τουλάχιστον γνώση της αγγλικής ή γαλλική γλώσσας

Στείλτε αυτό το άρθρο σε ένα φίλο!