Εύβοια: Νέες θέσεις εργασίας στην εταιρία “Σόγια Ελλάς Α.Ε” – Οι αρμοδιότητες και τα προσόντα

H Σόγια Ελλάς Α.Ε. ζητά να προσλάβει για τη Βιομηχανική Μονάδα της στα Ψαχνά Ευβοίας

Α. ΟΔΗΓΟ

 
Ο υποψήφιος θα έχει σαν κύριες αρμοδιότητες:
 Οδική μεταφορά προϊόντων από το Εργοστάσιο της Εταιρείας σε πελάτες της
 Σχεδιασμός δρομολογίων και τήρηση προγραμμάτων παράδοσης
 Φορτώσεις και εκφορτώσεις του Φορτηγού Ιδιωτικής Χρήσης της Εταιρείας στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας και των πελατών της


Απαιτούμενα προσόντα:  
 Απολυτήριο Λυκείου
 Επαγγελματικό Δίπλωμα 3ης Κατηγορίας
 Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)
 Γνώση χειρισμού Κλαρκ θα εκτιμηθεί
 Εμπειρία 3 ετών σε αντίστοιχη θέση
 Γνώση δρόμων Περιφέρειας Αττικής
 Επικοινωνιακή, σοβαρή, ευχάριστη και συνεργάσιμη προσωπικότητα.
 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις


Η εταιρεία παρέχει:
 Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων
 Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

- Διαφήμιση -


Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό στο e-mail e.valai@soyahellas.gr
Τα βιογραφικά σημειώματα θεωρούνται εμπιστευτικά.

Β. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΒΑΡΔΙΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΚΧΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

Κύριες αρμοδιότητες:
 Υπεύθυνος λειτουργίας βάρδιας
 Παρακολούθηση και σωστή διαχείριση της λειτουργίας και ρυθμίσεων των
μηχανημάτων παραγωγής σε συνεργασία με τους χειριστές
 Διαχείριση ατόμων παραγωγής
 Reporting απόδοσης και παραγωγής βάρδιας

Απαιτούμενα προσόντα:  
 Πτυχίο ΤΕΙ Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ναυπηγού Μηχανικού ή ισότιμο τίτλο Σχολών εξωτερικού
 Εμπειρία σε βιομηχανικό περιβάλλον θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 Καλή γνώση Η/Υ (Windows, MS Office, CAD)
 Ικανότητα οργάνωσης, συνεργασίας και διαχείρισης προσωπικού
 Συνέπεια και επαγγελματισμός
 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Η εταιρεία παρέχει:
 Άκρως ανταγωνιστικό μισθό αναλόγως εμπειρίας και προσόντων
 Πριμ παραγωγής
 Επιπλέον παροχές αναλόγως εμπειρίας και προσόντων
 Δυναμικό περιβάλλον εργασίας με συνεχή επιμόρφωση και προσωπική ανάπτυξη
 Δυναμικό περιβάλλον εργασίας με συνεχή επιμόρφωση και προσωπική ανάπτυξη

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο: e-mail: e.valai@soyahellas.gr
Τα βιογραφικά σημειώματα θεωρούνται εμπιστευτικά.

Στείλτε αυτό το άρθρο σε ένα φίλο!