Εύβοια: Που θεωρούνται πλέον οι άδειες των εμπόρων και παραγωγών για τις Λαϊκές αγορές

Τα Τμήματα Εμπορίου & Τουρισμού των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, γνωστοποιούν εκ νέου στους πωλητές Λαϊκών Αγορών (εμπόρους και παραγωγούς) ότι από 1-2-2022 οι άδειες θεωρούνται από τα Τμήματα Εμπορίου & Τουρισμού των Π.Ε.

Όσες άδειες μετά την 1-2-2022 είναι θεωρημένες από άλλη δημόσια αρχή (π.χ. Δήμο) πρέπει να προσκομισθούν στις αντίστοιχες υπηρεσίες (Τμήματα Εμπορίου & Τουρισμού) για να διευκρινισθεί η επανεξέταση τους.

Στείλτε αυτό το άρθρο σε ένα φίλο!