Προσοχή: 245 προσλήψεις στην ΕΑΒ-Οι προθεσμίες -Οι ειδικότητες

Ανακοινώθηκε η ημερομηνία αιτήσεων για τις 245 προσλήψεις στην ΕΑΒ. Οι θέσεις απευθύνονται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που σημαίνει ότι μπορούν να προσληφθούν και απόφοιτοι λυκείου. Συγκεκριμένα, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από την Παρασκευή 4 Αυγούστου και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 21Αυγούστου 2023. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ετήσια σύμβαση με δυνατότητα ανανέωσης, ή έως το τέλος του προγράμματος ή του έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης.


Αναλυτικά οι ειδικότητες:
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
ΠΕ Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ΠΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών
ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων Και Μεταλλουργών Μηχανικών
ΠΕ Χημικών Μηχανικών
ΠΕ Φυσικών
ΠΕ Μαθηματικών
ΠΕ Πληροφορικής (Software)
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
ΤΕ Μηχανολόγων
ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ΤΕ Ηλεκτρονικών
ΤΕ Πληροφορικής (Software ή Hardware)
ΤΕ Λογιστικού
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας
ΤΕ Μηχανικών Αεροσκαφών
ΤΕ Ηλεκτρονικών
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΔΕ Ηλεκτρολόγων
ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
ΔΕ Γραφικών Τεχνών
ΔΕ Μηχανολόγων
ΔΕ Χρωστών Αεροσκαφών

Στείλτε αυτό το άρθρο σε ένα φίλο!