Τα ενεργά προγράμματα επιδοτήσεων από το Επιμελητήριο Ευβοίας

Τα ενεργά προγράμματα επιδοτήσεων όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση, αξιοποιώντας τα τόσο σε επίπεδο ατομικό όσο και σε επιχειρηματικό παραθέτει το Επιμελητήριο της Εύβοιας.

Πρόγραμμα προεργασίας για 300 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς του δημοσίου τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, στους Δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννης, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 20 έως 44 ετών, που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες όπως οι Ρομά», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα», της
Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020
Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την πρόσληψη 3.000 ανέργων ηλικίας 56 ετών και άνω, που ολοκλήρωσαν το Πρόγραμμα Επιχορήγησης για την Απασχόληση Μακροχρόνια Ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών.
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 μακροχρονίων ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω, σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας
Πρόγραμμα επιδότησης της εργασίας για 10.000 ανέργους που αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας
Πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών
Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»
Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»
Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Στείλτε αυτό το άρθρο σε ένα φίλο!