Εύβοια: Οι σταυροί των υποψηφίων του Κ. Μαρκόπουλου μετά την επίσημη ανακήρυξη από το Πρωτοδικείο Λαμίας

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 1. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού Δ’ έλαβε
  όλες τις ψήφους του συνδυασμού
 2. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες τετρακόσιους εβδομήντα δύο (2.472) σταυρούς προτίμησης
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 3. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες ογδόντα (2.080) σταυρούς προτίμησης
 4. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε χίλιους διακόσιους πενήντα εννέα (1.259) σταυρούς προτίμησης
 5. ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε χίλιους διακόσιους πενήντα ένα (1.251) σταυρούς προτίμησης
 6. ΡΕΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε χίλιους εκατόν σαράντα ένα (1.141) σταυρούς προτίμησης
 7. ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε χίλιους εκατόν τέσσερις (1.104) σταυρούς προτίμησης
 8. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε εννιακόσιους ογδόντα έξι (986) σταυρούς προτίμησης
 9. ΣΤΑΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε οκτακόσιους σαράντα τέσσερις (844) σταυρούς προτίμησης
 10. ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ έλαβε οκτακόσιους δέκα επτά (817) σταυρούς προτίμησης
 11. ΚΛΕΙΣΙΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ έλαβε εξακόσιους εβδομήντα τέσσερις (674) σταυρούς προτίμησης
 12. ΚΑΡΑΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εξακόσιους εβδομήντα δύο (672) σταυρούς προτίμησης
 13. ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εξακόσιους εξήντα εννέα (669) σταυρούς προτίμησης
 14. ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε εξακόσιους εξήντα ένα (661) σταυρούς προτίμησης
 15. ΣΥΚΟΒΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξακόσιους σαράντα τρεις (643) σταυρούς προτίμησης
 16. ΠΡΙΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εξακόσιους έξι (606) σταυρούς προτίμησης
 17. ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξακόσιους τέσσερις (604) σταυρούς προτίμησης
 18. ΚΑΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πεντακόσιους ογδόντα ένα (581) σταυρούς προτίμησης
 19. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΝΕΣΤΗ έλαβε πεντακόσιους ογδόντα (580) σταυρούς προτίμησης
 20. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους εξήντα δύο (562) σταυρούς προτίμησης
 21. ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πεντακόσιους πενήντα ένα (551) σταυρούς προτίμησης
 22. ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους δέκα επτά (517) σταυρούς προτίμησης
 23. ΜΑΚΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πεντακόσιους πέντε (505) σταυρούς προτίμησης
 24. ΛΑΛΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τετρακόσιους ενενήντα οκτώ (498) σταυρούς προτίμησης
 25. ΜΠΑΦΕΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τετρακόσιους εξήντα επτά (467) σταυρούς προτίμησης
 26. ΜΠΑΣΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τετρακόσιους εξήντα έξι (466) σταυρούς προτίμησης
 27. ΣΤΑΘΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους τριάντα τέσσερις (434) σταυρούς προτίμησης
 28. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους εβδομήντα τέσσερις (374) σταυρούς προτίμησης
 29. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους εξήντα ένα (361) σταυρούς προτίμησης
 30. ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα επτά (357) σταυρούς προτίμησης
 31. ΜΟΥΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα τρεις (353) σταυρούς προτίμησης
 32. ΚΑΝΕΛΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα δύο (352) σταυρούς προτίμησης
 33. ΜΠΟΛΟΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους σαράντα εννέα (349) σταυρούς προτίμησης
 34. ΜΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τριακόσιους σαράντα δύο (342) σταυρούς προτίμησης
 35. ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους δέκα επτά (317) σταυρούς προτίμησης
 36. ΠΑΝΤΙΕΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους δέκα έξι (316) σταυρούς προτίμησης
 37. ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΥ ΝΑΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε τριακόσιους οκτώ (308) σταυρούς προτίμησης
 38. ΣΕΦΕΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε τριακόσιους τρεις (303) σταυρούς προτίμησης
 39. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους ενενήντα τέσσερις (294) σταυρούς προτίμησης
 40. ΚΑΝΑΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε διακόσιους πενήντα τρεις (253) σταυρούς προτίμησης
 41. ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε διακόσιους σαράντα έξι (246) σταυρούς προτίμησης
 42. ΔΙΟΥΝΥΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα δύο (182) σταυρούς προτίμησης
 43. ΠΗΛΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα ένα (161) σταυρούς προτίμησης
Στείλτε αυτό το άρθρο σε ένα φίλο!