Ετικέτα: Δήμος Κύμης – Αλιβερίου

Ο Δήμος Κύμης – Αλιβερίου είναι δήμος της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Δυστίων, Ταμιναίων, Κονιστρών, Αυλώνα και Κύμης.