Εύβοια: Προσεισμικός έλεγχος σε 43 σχολικά κτίρια όλων των βαθμίδων

Εντάχθηκε στο «Αντώνης Τρίτσης» η πρόταση του Δήμου για προσεισμικό έλεγχο σε 43 σχολικά κτίρια του δήμου Κύμης Αλιβερίου. Ο έλεγχος θα γίνει σε κτίρια που βρίσκονται στις Κοινότητες Κύμης, Αλιβερίου, Αυλωναρίου, Κονιστρών, Δύστου Κριεζών, Νεοχώριου και Αγίων Αποστόλων.

Το έργο θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις. Στην πρώτη φάση θα πραγματοποιηθεί ο Πρωτοβάθμιος Προσεισμικός Ελέγχος σε 43 σχολικά κτίρια του Δήμου μας, στα σχολεία που αναφέρονται στην φωτογραφία που δημοσιεύεται παρακάτω.

Ο Πρωτοβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος θα γίνει βάσει των προδιαγραφών του Ο.Α.Σ.Π. και θα αφορά κάθε ανεξάρτητο ή χωριζόμενο με αρμό κτίριο. Θα περιλαμβάνει για κάθε ένα από αυτά τις παρακάτω εργασίες:
• Πραγματοποίηση αυτοψίας σε κάθε κτίριο
• Ταχύ Οπτικό Ελεγχο (Τ.Ο.Ε.) της δομικής και μη δομικής τρωτότητας.
• Αξιολόγηση των δεδομένων του Τ.Ο.Ε
• Συμπλήρωση του εγκεκριμένου Δελτίου Προσεισμικού Ελέγχου και βαθμονόμηση των κτιρίων

Εάν μετά τον πρωτοβάθμιο έλεγχο προκύψουν υποδομές που είναι πιο επισφαλείς, σε αυτές τις υποδομές θα γίνει περαιτέρω έλεγχος. Σε αυτόν τον Δευτεροβάθμιο Προσεισμικό Έλεγχο θα γίνει εφαρμογή επί τόπου μη καταστροφικών δοκιμών, αποτύπωση και καταγραφή ή επαλήθευση διατομών (και οπλισμών όπου υπάρχουν) σε κρίσιμα δομικά στοιχεία και ότι άλλο κρίνεται απαραίτητο, με στόχο τον προσδιορισμό εκείνων των υποδομών (αν υπάρχουν) που έχουν χαμηλή αντοχή και κρίνονται επισφαλή ή που είναι περισσότερο επισφαλή σε σχέση με τα υπόλοιπα που εξετάστηκαν, και επομένως χρήζουν άμεσα Μελέτης Αποτίμησης – Ανασχεδιασμού. Μετά σχεδιάζονται και χρηματοδοτούνται παρεμβάσεις στα κτίρια.

- Διαφήμιση -

Στη δεύτερη φάση γίνεται εκπόνηση Μελέτης Αποτίμησης – Ανασχεδιασμού (Στατικής Επάρκειας) & Τευχών Δημοπράτησης για τις κρίσιμες υποδομές, εάν προκύψουν. Σε περίπτωση κτιριακών υποδομών, εφόσον απαιτείται, οι μελέτες πρέπει να περιλαμβάνουν και βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης.

Τέλος στην τρίτη φάση θα γίνει η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου μελετών Αποτίμησης – Ανασχεδιασμού (Στατικής Επάρκειας) κρίσιμων υποδομών, όπως αυτές επιλεγούν κατά την δεύτερη φάση.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε:
• Α ΦΑΣΗ: 29.884,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
• Β ΦΑΣΗ: Με Ανώτατο όριο 118.916,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
• Γ. ΦΑΣΗ: Με Ανώτατο όριο 620.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Στείλτε αυτό το άρθρο σε ένα φίλο!