Άμεσες προσλήψεις στην εταιρεία Σόγια Ελλάς Α.Ε. στα Ψαχνά – Δείτε τις θέσεις εργασίας ΕΔΩ

H Σόγια Ελλάς Α.Ε. ζητά να προσλάβει 2 άτομα για τη Βιομηχανική Μονάδα της στα Ψαχνά Ευβοίας στις παρακάτω θέσεις:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΣΤΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΚΧΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ


 Χειρισμός και επίβλεψη εξοπλισμού του πόστου γραμμής παραγωγής
 Παρακολούθηση σωστής λειτουργίας μηχανημάτων και καταγραφή δεικτών απόδοσης
 Αποκατάσταση μικρού μεγέθους βλαβών των μηχανημάτων


 Απόφοιτος Λυκείου (ΕΠΑΛ) ή Ι.Ε.Κ. κατ’ ελάχιστο με ειδικότητα Ηλεκτροτεχνίτη, Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάσεων ή Ηλεκτρολόγος Βιομηχανικών εγκαταστάσεων


 Απόφοιτος ΕΠΑ.Σ.ΒΔ.ΥΠ.Α ειδικότητας Τεχνητών Εργαλειομηχανών, Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου, Τεχνητών Μεταλλικών Κατασκευών και Ηλεκτρολογικών Εργασιών ή ειδικότητα Ηλεκτροτεχνίτη, Πρακτικού μηχανικού, Ψυκτικού, Υδραυλικού ή Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού.

- Διαφήμιση -


 3ετής εμπειρία σε βιομηχανικό περιβάλλον θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.


 Ομαδικότητα και συνεργασία.


 Θέληση για συνεχή μάθηση και βελτίωση στην εργασία.


 Ικανότητα κατανόησης της παραγωγικής διαδικασίας.


 Ανταγωνιστικό μισθό αναλόγως εμπειρίας και προσόντων
 Δυναμικό περιβάλλον εργασίας με συνεχή επιμόρφωση και προσωπική ανάπτυξη
 Επιπλέον ιδιωτική ασφάλιση

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο: e-mail: a.giannakou@soyahellas.gr
Τα βιογραφικά σημειώματα θεωρούνται εμπιστευτικά.

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΒΑΡΔΙΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΚΧΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ


 Υπεύθυνος λειτουργίας βάρδιας
 Παρακολούθηση και σωστή διαχείριση των ρυθμίσεων των μηχανημάτων παραγωγής
 Διαχείριση ατόμων παραγωγής


 Πτυχίο ΤΕΙ Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή ισότιμο τίτλο Σχολών εξωτερικού
 3ετής εμπειρία σε βιομηχανικό περιβάλλον θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 Βασική γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 Βασική γνώση Η/Υ (Windows, MS Office)
 Ικανότητα οργάνωσης και συνεργασίας
 Συνέπεια και επαγγελματισμός
 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις


 Ανταγωνιστικό μισθό αναλόγως εμπειρίας και προσόντων
 Δυναμικό περιβάλλον εργασίας με συνεχή επιμόρφωση και προσωπική ανάπτυξη

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους
σημείωμα στο: e-mail: e.valai@soyahellas.gr
Τα βιογραφικά σημειώματα θεωρούνται εμπιστευτικά.

Στείλτε αυτό το άρθρο σε ένα φίλο!