Εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων 6.595.754,8 €για έργα άρδευσης στην Στερεά Ελλάδα

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει την ένταξη των ακόλουθων έργων στη Δράση
4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», του Υπομέτρου 4.3 «Στήριξη για επενδύσεις σε
υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της
γεωργίας και της δασοκομίας», του Μέτρου 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του
ενεργητικού» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020:

 1. «ΑΓΩΓΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
  ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΜΟΡΝΟΥ» με δικαιούχο την
  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και προϋπολογισμό ίσο με την επιλέξιμη δημόσια δαπάνη
  ύψους 2.200.000 ευρώ.
 2. «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ
  ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ
  ΕΛΛΑΔΑΣ». Πρόκειται για έργο που θα υλοποιηθεί στα όρια της Π.Ε. Βοιωτίας με
  δικαιούχο την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και προϋπολογισμό ίσο με την επιλέξιμη
  δημόσια δαπάνη ύψους 2.195.754,8 ευρώ.
 3. «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΕΒ
  ΞΥΝΙΑΔΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», με δικαιούχο την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και
  προϋπολογισμό ίσο με την επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ύψους 2.200.000 ευρώ.
  Οι πράξεις εντάχθηκαν με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων &
  Υποδομών Δημήτρη Παπαγιαννίδη και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
  Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και το Ελληνικό Δημόσιο.
  Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Εξασφαλίζουμε
  χρηματοδοτήσεις ύψους 6,5 εκατ. ευρώ σε αγαστή συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής
  Ανάπτυξης για την ενίσχυση και ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Με κονδύλια από το
  Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης προχωρούμε πλέον στην υλοποίηση έργων
  άρδευσης της πεδιάδας του Μόρνου, περιοχών της Φθιώτιδας και της Βοιωτίας».
  Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιευτικής Πολιτικής Κωνσταντίνος
  Αποστολόπουλος υπογράμμισε: «Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι παρούσα σε κάθε
  Δράση του Π.Α.Α. και δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε έργα που ενισχύουν τη θωράκιση του
  πρωτογενούς τομέα. Προτεραιότητά μας είναι η αύξηση της απορροφητικότητας των
  κονδυλίων για έργα που στόχο έχουν την ανάπτυξη και την ενίσχυση του των αγροτών».
Στείλτε αυτό το άρθρο σε ένα φίλο!