Σκύρος: Ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Παλαμαρίου από την Εφορία Αρχαιοτήτων Ευβοίας – Οι εργασίες που έγιναν

Εκτέλεση εργασιών του έργου: «Επείγουσες εργασίες επισκευής κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων που συμβάλλουν στην προστασία και ανάδειξη του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Παλαμαρίου, νήσου Σκύρου, υποστηρίζοντας τη λειτουργία του»

Στο βορειοανατολικό άκρο της Σκύρου, στη ράχη του ακρωτηρίου Καστράκι στον όρμο Παλαμάρι σχηματίζεται ένα πλάτωμα έκτασης 17 στρεμμάτων περίπου, επάνω στο οποίο διατηρούνται τα κατάλοιπα του προϊστορικού οχυρωμένου οικισμού του Παλαμαρίου. Ο οικισμός του Παλαμαρίου της Πρώιμης και της Μέσης Χαλκοκρατίας (3ης και των πρώτων αιώνων της 2ης π.Χ. χιλιετίας), αποτελεί έναν από τους δύο επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους της νήσου Σκύρου και είναι κτισμένος επάνω σε χαμηλό γήλοφο που από τη βορειοδυτική και νότια πλευρά του περικλείεται από ισχυρό τείχος με επάλληλους πεταλόσχημους προμαχώνες.

Ο αρχαιολογικός χώρος αναδείχθηκε στο πλαίσιο του έργου: “Έρευνα, Συντήρηση, Διαμόρφωση, Προστασία και Ανάδειξη του Αρχαιολογικού χώρου Παλαμαρίου Σκύρου”. Κατά τη διάρκεια αυτού πραγματοποιήθηκαν εργασίες σε τρεις φάσεις: α΄-β΄ φάσεις 2001-2009, γ΄ φάση 2010-2015 οι οποίες περιελάμβαναν εκτεταμένες ανασκαφικές εργασίες, εργασίες αποκατάστασης, προστασίας και ανάδειξης του χώρου. Έκτοτε, ο χώρος παρουσιάζει μεγάλη επισκεψιμότητα κυρίως κατά τους θερινούς μήνες.

- Διαφήμιση -

Κατόπιν της υπ’ αρ. 441431/02-10-2023 (ΑΔΑ: ΨΦΤ646ΝΚΟΤ-ΧΛΞ) Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Επείγουσες εργασίες επισκευής κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων που συμβάλλουν στην προστασία και ανάδειξη του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Παλαμαρίου, νήσου Σκύρου, υποστηρίζοντας τη λειτουργία του», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας, η Υπηρεσία πραγματοποίησε εργασίες στον συγκεκριμένο κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο.

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν ήταν:
α) εργασίες πεδίου: καθαρισμοί και διαμορφώσεις του αρχαιολογικού χώρου και απομάκρυνση ολισθείσας επίχωσης ανάντι του κτηρίου,
β) εργασίες προστασίας του μνημείου: επισκευές των αποθηκευτικών χώρων και του κτηρίου εξυπηρέτησης κοινού, επέκταση του τοιχίου αντιστήριξης που συγκρατεί το αμμώδες πρανές ανάντι του κτηρίου και επισκευή της ανάντι της περιοχής αυτής περίφραξης.
Οι προαναφερθείσες εργασίες πραγματοποιήθηκαν με τη συμβολή του μόνιμου επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού της Υπηρεσίας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ευβοίας και ο χώρος είναι έτοιμος να υποδεχθεί τους επισκέπτες κατά τους θερινούς μήνες του 2024.

Στείλτε αυτό το άρθρο σε ένα φίλο!